Hjälper dig att skydda ditt husdjur från skada
0 Varukorg
Tillagd i varukorgen
  Du har föremål i din kundvagn
  Du har 1 objekt i din kundvagn
  Totalt

  Användarvillkor

  ÖVERSIKT

  Denna webbplats drivs av Good Air Team LLC. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Good Air Team LLC. Good Air Team LLC erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, villkorad av din godkännande av alla villkor, villkor, policyer och meddelanden som anges här.

  Genom att besöka vår webbplats och / eller köpa något från oss, du deltar i vår "Service" och accepterar att vara bunden av följande villkor ( "användarvillkor", "Villkor"), inklusive de ytterligare villkor och politik refereras häri och / eller tillgänglig via länk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och / eller bidrags av innehåll.

  Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder vår webbplats. Genom att besöka eller använda någon del av webbplatsen godkänner du att vara bunden till dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till alla villkor i detta avtal, kan du inte få tillgång till webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande, är acceptans uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

  Eventuella nya funktioner eller verktyg som läggs till den aktuella affären ska också omfattas av användarvillkoren. Du kan läsa den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och/eller ändringar till vår hemsida. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida regelbundet för förändringar. Din fortsatta användning av webbplatsen följande utstationering av eventuella ändringar visar accepterande av dessa ändringar.

  Vår butik är värd på Shopify Inc. De ger oss med online e-handelsplattform som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

  AVSNITT 1 - WEBBUTIK VILLKOR

  Genom att acceptera dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndighetsåldern i din stat eller provins av bosättning, eller att du är myndig i din stat eller provins bostadsort och att du har gett oss ditt medgivande till tillåta minderåriga anhöriga att använda denna webbplats.
  Du får inte använda våra produkter för olagligt eller obehörigt syfte, heller får du inte, vid användning av Tjänsten, bryta mot lagarna i din jurisdiktion (inklusive men ej begränsat till upphovsrättslagstiftning).
  Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv karaktär.
  Ett brott mot något av villkoren kommer att resultera i en omedelbar uppsägning av dina tjänster.

  AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

  Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon av någon anledning som helst.
  Du förstår att ditt innehåll (förutom kreditkortsinformation), kan överföras okrypterat och involvera (a) överföring via olika nätverk, och (b) ändringar för att följa och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller anordningar. Kontokortsuppgifter krypteras alltid under överföring över nätverk.
  Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av Tjänsten, nyttjande av Tjänsten, eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan skriftligt tillstånd från oss .
  Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

  AVSNITT 3 - RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH TIDLIGHET FÖR INFORMATION

  Vi är inte ansvariga om informationen tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls för allmän information och bör inte åberopas eller användas som enda underlag för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer kompletta eller snabbare informationskällor. Tillit till material på denna webbplats sker på egen risk.
  Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis aktuell och är till för din referens enbart. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet i denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera informationen på vår webbplats. Du accepterar att det är ditt ansvar att övervaka förändringar av vår webbplats.

  AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER

  Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
  Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller därav innehåll) utan förvarning när som helst.
  Vi skall inte vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller upphörande av Tjänsten.

  AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

  Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga endast online via hemsidan. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade mängder och är föremål för returnera eller byta bara enligt vår Ätergångs politik.
  Vi har gjort allt för att så noggrant som möjligt visa färger och bilder på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din bildskärms visning av färger kommer att vara korrekt.
  Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografiskt område eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt på en bedömning från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa de kvantiteter av produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller prissättning kan ändras när som helst utan förvarning, efter eget gottfinnande av oss. Vi förbehåller oss rätten att avbryta någon produkt som helst. Något erbjudande för någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltigt där det är förbjudet.
  Vi garanterar inte att kvaliteten av alla produkter, tjänster, information eller annat material som köps eller erhålls av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

  AVSNITT 6 - NOGGRANNHET AV FAKTUROR OCH KONTOINFORMATION

  Vi förbehåller oss rätten att vägra vilken order som helst. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per order. Dessa begränsningar kan innefatta beställningar som är placerade av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller order som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ​​ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka att meddela dig genom att kontakta e-postadressen och/eller faktureringsadressen/telefonnumret som angavs vid beställningstillfället. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda order som enligt vår enda dom verkar vara placerade av återförsäljare eller distributörer.

  Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköp och kontoinformation för alla inköp som görs på vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkorts nummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

  För mer information, vänligen se vår returpolicy.

  AVSNITT 7 - VALFRIA VERKTYG

  Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part över vilka vi varken övervakar eller har någon kontroll eller ingång.
  Du bekräftar och accepterar att vi ger tillgång till sådana verktyg "som de är" och "som tillgängliga" utan några garantier, utfästelser eller villkor av något slag och utan påskrift. Vi har inget ansvar över något som uppstår från eller i samband med din användning av valfria verktyg från tredje part.
  All din användning av valfria verktyg som erbjuds genom webbplatsen är helt på egen risk och diskretion och du bör se till att du är bekant med och godkänner de villkor på vilka verktyg som tillhandahålls av relevant(a) tredjepartsleverantör (er).
  Vi kan också, i framtiden, erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive frisläppandet av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

  AVSNITT 8 - TREDJE PARTS LÄNKAR

  Visst innehåll, vissa produkter och vissa tjänster tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.
  Utomstående länkar på denna webbplats kan hänvisa dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller korrektheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar för eventuella tredjeparts material eller hemsidor, eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part.
  Vi är inte ansvariga för någon skada eller skador i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med någon tredje parts webbplatser. Läs igenom noga tredje partiets politik och praxis och se till att du förstår dem innan du delta i någon transaktion. Klagomål, anspråk, oro eller frågor om tredjepartsprodukter bör riktas till tredje part.

  AVSNITT 9 - ANVÄNDAREKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INLAGOR

  Om det vid vår begäran, skickar vissa inlagor (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, även på nätet, via e-post, per post eller på annat sätt (kollektivt, 'kommentarer') godkänner du att vi kan när som helst, utan begränsning, redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i något medium eventuella kommentarer som du fram till oss. Vi är och ska inte ha någon skyldighet (1) för att upprätthålla några kommentarer i förtroende; (2) för att ersätta några kommentarer; eller (3) för att svara på några kommentarer.
  Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bedömer efter eget gottfinnande är olagligt, kränkande, hotande, ärekränkande, bryter mot kränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor .
  Du godkänner att dina kommentarer inte bryter mot någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller proprietär rättighet. Du godkänner vidare att dina kommentarer inte kommer att innehålla injuriskt eller annars olagligt, missbrukande eller obscent material eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till eventuella kommentarer. Du är ensam ansvarig för eventuella synpunkter du gör och deras noggrannhet. Vi påtar oss inget ansvar och tar inget ansvar för eventuella kommentarer från dig eller någon tredje part.

  AVSNITT 10 - PERSONUPPGIFTER

  Din inlämning av personlig information genom butiken styrs av vår sekretesspolicy. För att visa vår sekretesspolicy.

  AVSNITT 11 - FEL OCH BRISTER

  Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller tryckfel, felaktigheter eller försummelser som kan ha anknytning till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produkt fraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel eller brister, och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan förvarning (även efter att du har skickat din beställning) .
  Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera, ändra eller förtydliga information i Tjänsten eller på någon webbsida, inklusive, utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Ingen specificerad uppdatering eller uppdaterings datum som tillämpas i tjänsten eller på någon webbsida, bör vidtas för att ange att all information i Tjänsten eller på en närstående webbplats har ändrats eller uppdaterats.

  AVSNITT 12 - FÖRBJUDEN ANVÄNDING

  Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren får du inte använda webbplatsen eller dess innehåll till följande: (a) för olagliga ändamål, (b) att värva andra till att utföra eller delta i någon brottslig handling, (c) att bryta mot internationella, federala, delstatliga eller statliga föreskrifter, regler, lagar eller lokala förordningar, (d) att inkräkta på eller bryta mot våra eller andras immateriella rättigheter, (e) för att trakassera, missbruka, förolämpa , skada, förtala, nedvärdera, skrämma, eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder, (f) att lämna oriktiga eller vilseledande uppgifter, (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas på ett sätt som kommer att påverka funktionaliteten av Tjänsten eller någon närstående webbplats, andra webbplatser, eller Internet; (h) att samla in eller spåra personlig information av andra, (i) till spam, phish, pharm, svepskäl, krypning, eller skrapning, (j) för något grovt eller omoraliskt ändamål, eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser, eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon närstående webbplats för brott mot något av de förbjudna användningsområdena.

  AVSNITT 13 - FRISKRIVNING; ANSVARSBEGRÄNSNING

  Vi kan inte garantera, representera eller berättiga att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.
  Vi garanterar inte att de resultaten som kan uppnås genom användning av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.
  Du samtycker till att vi från tid till tid kan ta bort tjänsten för obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan att du blir meddelad.
  Du godkänner uttryckligen att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten är på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten är (förutom vad som uttryckligen anges av oss) som i 'befintligt skick' och 'som den är' för din användning, utan representation, garantier eller villkor av något slag, varken uttryckliga eller antydda, inklusive alla antydda garantier eller villkor för säljbarhet, marknadsmässig kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.
  K9Mask, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare får inte i något fall ansvara för någon skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, tillfällig, bestraffande, speciell eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade på avtal, skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår från din användning av någon av tjänsterna eller produkter som anskaffats med hjälp av tjänsten, eller för något annat krav relaterat på något sätt till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, några fel eller utelämnanden i något innehåll eller något annat förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) publicerat, överfört eller på annat sätt gjort tillgängligt via tjänsten, även om det meddelas om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följd- eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala omfattning som tillåts enligt lag.

  AVSNITT 14 - SKADEERSÄTTNING

  Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla oskadlig K9Mask och våra föräldrar, dotterbolag, dotterbolag, partners, officerare, styrelseledamöter, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, oskadliga från något krav eller krav, inklusive rimliga advokatsavgifter, gjorda av någon tredje part på grund av eller som uppstår till följd av ditt åsidosättande av dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller med hänvisning, eller ditt brott mot lag eller tredje parts rättigheter.

  AVSNITT 15 - AVSKILJBARHET

  I händelse av att någon bestämmelse i dessa Användarvillkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, och den ogenomförbara delen ska anses avskiljas från dessa villkor för Tjänsten, ett sådant beslut ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra eventuella kvarvarande bestämmelser.

  AVSNITT 16 - UPPSÄGNING

  De skyldigheter och ansvar för parterna som uppkommit före tidpunkten av uppsägningen skall överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.
  Dessa användarvillkor är effektiva såvida inte och tills avbrytning av antingen du eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.
  Om enligt vår mening du misslyckats, eller vi misstänker att du har misslyckats, med att uppfylla något villkor i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp avtalet när som helst utan förvarning och du lämnas då ansvarig för alla belopp upp till och med tidpunkten av uppsägning, och/eller i enlighet med detta kan vi neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

  AVSNITT 17 - HELA AVTALET

  Misslyckandet av oss att utöva eller hävda någon rätt eller bestämmelse i dessa användarvillkor skall inte utgöra en avsägelse av sådan rätt eller bestämmelse.
  Dessa användarvillkor och eventuell politik eller verksamhetsregler postade av oss på denna webbplats eller i förhållande till Tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten, ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, meddelanden och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, alla tidigare versioner av användarvillkoren).
  Eventuella oklarheterer i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte betraktas mot utarbetandet partiet.

  AVSNITT 18 - GÄLLANDE LAG

  Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller er tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Good Air Team LLC, 8911 Bridgewood Trl, Austin TX 78729, USA.

  AVSNITT 19 - ÄNDRING AV VILLKOR

  Du kan läsa den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på denna sida.
  Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och förändringar på vår hemsida. Det är ditt ansvar att kolla vår hemsida regelbundet för förändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår hemsida eller tjänsten efter utstationering av eventuella ändringar av dessa användarvillkor antyder att du accepterar dessa ändringar.

  AVSNITT 20 - KONTAKT INFORMATION

  Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på info@goodairteam.com.

  Netto orderutcheckning

  Punkt Pris st Totalt
  Summa $0.00
  Frakt & Leverans
  Totalt

  leveransadress

  Fraktmetoder

  x